Eugènia Balcells, Premi Nacional d’arts visuals per Freqüències exposada a l’espai Laboratori dirigit pel Dr. Josep Perelló

Eugènia Balcells, Premi Nacional d’arts visuals per Freqüències exposada a l’espai Laboratori dirigit pel Dr. Josep Perelló del Departament de Física Fonamental

 

Foto

 

L’artista Eugènia Balcells ha rebut aquest 19 d’abril el Premi Nacional d'arts visuals concedit pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) pel seu projecte expositiu "Freqüències" per “haver forjat una trajectòria sòlida que transita des del [art] conceptual fins a les investigacions més recents sobre les relacions entre art i ciència.” El treball d’Eugènia Balcells va inaugurar l’Espai Laboratori d’Arts Santa Mònica (23 de setembre 2009 - 29 novembre 2009). El Laboratori, un espai de confluència i diàleg entre les arts i les ciències, està dirigit pel Dr. Josep Perelló del Departament de Física Fonamental a través d’un conveni de col•laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona. El projecte “Freqüències” comissariat per Eulàlia Bosch resumeix la complexitat tècnica i conceptual d’una artista que “entén la utopia com un laboratori i l'art com un lloc de trobada entre diverses disciplines del coneixement', segons ha destacat el CoNCA.

El projecte expositiu “Freqüències” consta de tres instal•lacions. Freqüències és la instal•lació que serveix de pròleg a l’exposició i li dóna nom. Es tracta d’una proposta que ressegueix els espectres d’emissió i absorció de la llum per part dels elements químics que conformen la taula periòdica. És alhora un viatge a través de l’energia que generen les bandes lumíniques de colors i un homenatge als àtoms que conformen la matèria. Roda de color és una instal•lació que mostra la capacitat dels colors per representar i ordenar la realitat. Laberint és una instal•lació que explora el verd del Laberint d’Horta i agafa la seva geometria com a pròpia metàfora de la vida.

Acompanyant a l’exposició s’organitzà un seminari des d’una perspectiva multidisciplinar, Llum i color,  en col•laboració amb la Universitat de Barcelona i amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB en la que participaren investigadors i estudiants de diverses facultats. En aquest sentit, caldria destacar l’aportació del Professor Luis Navarro Veguillas amb la xerrada i els estudiants Pilar Rodríguez, Regina Galceran, Nuria Domenech, Luis Carlos García, Xavier Clotet, Ana López de darrers cursos de la Llicenciatura de Física. 

www.artssantamonica.cat 
http://www.flickr.com/search/?q=balcells&w=35544180%40N03 
http://www.youtube.com/artssantamonica#p/c/423E6C4C0317C114/7/96Jp_kiqxoQ

 

Public tags: