El Dr. Miguel Rubí i el Dr. Marian Boguñá, premiats ICREA Acadèmia 2010

L'objectiu del Programa ICREA Acadèmia és incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del PDI doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya.

A la convocatòria del 2010, han estat reconeguts com a investigadots ICREA Acadèmia 25 PDI, 14 són de la Universitat de Barcelona. El Dr. Miguel Rubí i el Dr. Marian Boguñá, del Departament de Física Fonamental de la UB han estat premiats Investigadors ICREA academia (convocatòria 2010).

Trobareu més informació a la web de la UB i a la pàgina web d'ICREA.

Public tags: