Noves propietats de l’aigua confinada a baixes temperatures

Segons un estudi dirigit per l’investigador Giancarlo Franzese, professor del Departament de Física Fonamental de la UB, i publicat a la revista Physical Review Letters, el nanoconfinament hidrofòbic pot modificar la termodinàmica de l’aigua a molt baixes temperatures. Aquest resultat pot tenir aplicacions en camps relacionats amb la conservació a temperatures criogèniques, de l’ordre de -100 ºC, com en el cas de la preservació de cèl·lules mare, sang o aliments. En aquest treball, a més del professor Franzese, hi han participat investigadors de la Universitat de Boston i de la Universitat Tècnica de Berlín.

L’aigua és un fluid amb un comportament atípic. Una d’aquestes característiques particulars és que la seva capacitat calorífica augmenta quan es refreda, i aquest comportament anòmal ens permet, per exemple, regular la temperatura corporal. A més, quan l’aigua se subfon ―és a dir, quan es manté en estat líquid encara que la temperatura estigui per sota del punt de congelació―, les anomalies augmenten. Aquest comportament ha alimentat un intens debat científic en els últims vint anys, i ens podria donar la clau per entendre per què l’aigua és tan diferent de la resta de líquids i per què és tan important per als organismes biològics.

Trobareu la informació original a la web de la UB: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2011/05/042.html

Public tags: