Grups de Recerca

DINÀMICA NO LINEAL I CAOS
NONLINEAR DYNAMICS AND CHAOS

Descripció

La recerca segueix dues línies. La primera, de naturalesa fonamental, persegueix l’avanç en el coneixement de la fenomenologia bàsica de sistemes no lineals, principalment dinàmica caòtica, bifurcacions i alguns aspectes particulars com ara l’estudi de la sincronització del caos. La segona, de naturalesa aplicada, se centra a utilitzar el caos per entendre problemes de comunicació entre cèl·lules biològiques, sobretot en models de dinàmica neuronal. La metodologia que se segueix combina física teòrica i física computacional.


Investigadors

Jesus Gonzalez Miranda