Grups de Recerca

SÒLIDS DE BAIXA DIMENSIONALITAT I CORRELACIÓ ELECTRÒNICA FORTA
LOW-DIMENSIONALITY AND STRONGLY ELECTRON CORRELATED SOLIDS

Descripció

L'objectiu d'aquesta recerca és l'estudi teòric de sòlids les dues característiques principals dels quals són l'existència d'una correlació electrònica no negligible i la possibilitat d'admetre un tractament en una o dues dimensions. Per a l'estudi d'aquests sòlids s'utilitzen Hamiltonians model tals com els Hamiltonians de Heisenberg, de Hubbard o t-J amb 'hopping' no limitats a primers veïns els paràmetres dels quals, sempre que siguin disponibles, són els obtinguts a partir de primers principis. Alguns exemples concrets en què ens centrem són els nanotubs de carboni i el grafè, els superconductors d'alta temperatura crítica o els "ladder materials".


Investigadors

Mª Àngels Garcia Bach