Grups de Recerca

GRUP DE FÍSICA ESTADÍSTICA
STATISTICAL PHYSICS GROUP

Descripció

El grup porta a terme recerca en diferent aspectes de la fonamentació de la física estadística en i fora d'equilibri, així com en la seva aplicació en diferents àmbits de la física, la química i la biologia. El grup ha abordat l'estudi de les propietats mecàniques i col·lectives en sistemes d'interès biològic, tal com és el cas dels virus, els motors moleculars o el comportament de colònies de microorganismes. També s'ha interessat per l'estudi de les propietats mecàniques dels materials a la nanoescala, la matèria tova, l'especificitat de l'aigua sota confinament i en entorns biològics o la cinètica de nucleació.


Investigadors

Giancarlo Franzese
Carmen Miguel Lopez
Ignacio Pagonabarraga Mora
Matteo Palassini
Agusti Perez Madrid
David Reguera Lopez
Miguel Rubi Capaceti
Francisco Alarcón
Ivan Latella
Oriol Vilanova Gabarrón


Pàgina web del grup: http://www.ffn.ub.edu/statphysgroup