Grups de Recerca

GRUP D’HISTÒRIA DE LA FÍSICA
HISTORY OF PHYSICS GROUP

Descripció

Història de la Física Moderna. La nostra recerca se centra principalment en la Història de la Física Quàntica. En particular, establim i analitzem relacions entre la mecànica estadística de Bolztmann i Gibbs i els primers descobriments quàntics. Estudiem articles originals i cartes d’Einstein, Ehrenfest, Planck, Bohr, Heisenberg i Schrödinger, entre d’altres, amb la intenció d’examinar conceptes com els d’‘indistingibilitat’, ‘col·lectivitat’, ‘quantització’, ‘dualitat’, etc. Estem particularment interessats en l’estudi del gas ideal en el marc del naixement de la mecànica quàntica (segona meitat dels anys vint del segle passat).

Història de les idees. Duem a terme un estudi historiogràfic/etimològic del terme ‘energia’, en col·laboració amb Nemrod Carrasco (Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona). Començant pel seu ús en Aristòtil, tractem d’establir una història general de la seva evolució a través de l’Antiguitat Clàssica, l’Edat Mitjana, el Renaixement, la Il·lustració, i el segle XIX, quan es va formular el principi de conservació.


Investigadors

Luis Navarro Veguillas
Enric Perez Canals
Marta Jordi Taltavull
Blai Pié i Valls