Grups de Recerca

GRUP DE GRAVITACIÓ I COSMOLOGIA
GRAVITATION AND COSMOLOGY GROUP

Descripció

El grup porta a terme recerca en gravetat, en física de partícules i en la correspondència entre gravetat i teories gauge. En l'àmbit de gravetat estudia la formulació de teories efectives de forats negres, models d'inflació i gravetat quàntica a espais de de Sitter. Dins l'àmbit de física de partícules estudia les implicacions fenomenològiques d'extensions supersimètriques del Model Estàndard. Finalment, aplica la correspondència entre gravetat i teories gauge a l'estudi del plasma de quarks i gluons, i al càlcul d'observables en teories gauge.


Investigadors

Roberto Emparan Garcia de Salazar
Bartomeu Fiol Nunez
Jaume Garriga Torres
Jaume Guasch Inglada
David Mateos Sole
Enric Verdaguer Oms
Adriana Di Dato
Antón Fernández Faedo
Blai Garolera
Alessio Notari
Siannah Peñaranda
Javier Tarrio
Genis Torrents Verdaguer
Miquel Triana Iglesias
Federico Mescia
Guillermo Ballesteros


Pàgina web del grup: http://www.ffn.ub.es/gcg/