Grups de Recerca

GRUP DE NANOMATERIALS MAGNÈTICS
NANOMAGNETIC MATERIALS GROUP

Descripció

La recerca del grup abasta dos àmbits. D’una banda, la correlació entre la nanoestructura (física, química i magnètica) dels nanomaterials i les seves propietats físiques (magnètiques, electròniques, de transport de càrrega, etc). D’altra, de quina manera aquestes propietats físiques en la nano-escala depenen dels efectes de mida finita, de superfície i d’interfase, i de les interaccions, dels fenòmens quàntics i de proximitat entre els components. És el nostre objectiu principal la comprensió de les propietats fonamentals de varietat de nano-sistemes: capes primes i heteroestructures, nanopartícules i xarxes ordenades de nanoelements, sòlids granulars i composites, etc. Tanmateix, el grup treballa en les aplicacions potencials de les nanopartícules magnètiques en biomedicina (agents de contrast en imatges de ressonància i en transport dirigit de fàrmacs) i en l’ús de nanoestructures magnètiques en l’enregistrament magnètic d’ultra alta densitat i en lògica multi-estat més enllà de la lògica binària. El grup ha dedicat un gran esforç a la síntesi, preparació i fabricació d’un ventall de nanomaterials d’alta qualitat (mostres model) i a la comparació dels resultats experimentals amb tècniques de simulació numèrica i models teòrics pseudo-fenomenològics.


Investigadors

Amilcar Labarta Rodriguez (codirector)
Xavier Batlle Gelabert (codirector)
Montse Garcia del Muro Solans
Oscar Iglesias Clotas
Arantxa Fraile Rodríguez
Ana Conde Rubio
Carlos Moya Álvarez