L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB i tres centres més vinculats a la Universitat superen la primera fase del Programa Severo Ochoa

Entre els 22 centres seleccionats per obtenir la distinció d’excel·lència en la recerca Severo Ochoa hi ha l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), un centre propi de la UB i l’únic centre universitari de la llista. També han estat seleccionats l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Barcelona), tots dos vinculats a la UB, així com el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), en el qual també participa la UB.

En la primera edició del Programa Severo Ochoa, que convoca el Ministeri de Ciència i Innovació, es concedirà el distintiu d’excel·lència als deu millors centres i unitats de recerca espanyols dels 22 que han quedat finalistes. La resolució tindrà lloc al novembre i els centres guardonats rebran quatre milions d’euros en quatre anys.

Els centres finalistes han estat seleccionats entre 60 candidatures aptes de les 75 que es van presentar, i es reparteixen en tres àrees: ciències físiques i enginyeries, ciències de la vida i medicina, i ciències socials i humanitats. Catalunya és, amb dotze candidatures, la comunitat amb més representació. Els comitès de selecció encarregats de l’avaluació estan formats per científics internacionals de prestigi encapçalats per premis Nobel de cadascuna de les tres àrees. Institut de Ciències del Cosmos de la UBL’ICCUB, que dirigeix el professor Eduard Salvador, catedràtic del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB, és un centre de recerca d’àmbit universitari creat el 2006 en el si de la UB amb l’objectiu de potenciar el protagonisme dels equips investigadors davant dels reptes científics que es plantegen en l’àmbit de la física del cosmos, i dotar-los de més visibilitat i projecció internacionals en projectes d’avantguarda científica. L’ICCUB acull onze investigadors ICREA i agrupa bona part del professorat i els investigadors dels departaments d’Astronomia i Meteorologia, d’Estructura i Constituents de la Matèria, i de Física Fonamental, adscrits a la Facultat de Física, a més de personal investigador d’altres facultats. Comprèn dues seccions: Astrofísica i Ciències de l’Espai i Física Nuclear, de Partícules i Gravitació.L’ICCUB ha aconseguit superar la primera fase de la selecció, en què s’ha fet l’avaluació del centre, principalment pel que fa a l’excel·lència dels investigadors que en formen part, en aquest cas 50 de la UB i 11 investigadors ICREA adscrits a la UB, així com del director científic del projecte que es presenta al programa Severo Ochoa, Josep M. Paredes, catedràtic del Departament d’Astronomia i Meteorologia.

Trobareu la notícia a http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2011/07/063.html

Public tags: