El canvi estructural de l’aigua a la nanoescala podria explicar les anomalies macroscòpiques que presenta, segons un estudi teòric (Dr. Franzese)

L'aigua es caracteritza perquè és un fluid amb un comportament anòmal. Possiblement gràcies a aquestes anomalies s'ha convertit en una substància bàsica per a la vida. En una recerca recent publicada a Scientífic Reports, revista d'accés obert del grup Nature, en la qual ha participat l'investigador del Departament de Física Fonamental de la UB Giancarlo Franzese, s'ha simulat el comportament de l'aigua en condicions extremes de baixa temperatura i d'alta pressió. Com a resultat s'han trobat evidències, a escales nanomètriques, que en l'aigua coexisteixen dos estats líquids diferents en densitat i energia que responen a diferents configuracions moleculars i que podrien ser la raó de les anomalies que presenta aquest fluid.

Trobareu la informació a la web de la UB: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/07/066.html

Public tags: