Noves claus sobre el comportament termodinàmic dels nanosistemes

L’energia que perden els sistemes petits, per exemple els nanodispositius, pot ser crucial perquè aquests tipus de sistemes funcionin de manera òptima. Segons els principis de la termodinàmica, l’aplicació de la teoria de l’estabilitat i la mecànica estadística clàssica a la descripció de sistemes petits en condicions externes que els desestabilitzen mostra una producció constant de calor quan el sistema oscil·la entre dues configuracions estructurals o fases termodinàmiques.

Un estudi publicat a la revista Physical Review E, signat per Agustín Pérez, professor del Departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona, i Iván Santamaría, de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, analitza les implicacions que té la forma finita d’un sistema en el seu comportament termodinàmic.

Public tags: