II Jornada d'Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI)

Reportatge de la II Jornada d'Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI): http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/web_multimedia/videos/videos_2014/jipi.html

Vídeos de la II Jornada d'Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI): http://www.ub.edu/ubtv/cerca/?cercar=jipi

Pàgina de la la II Jornada d'Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI): http://www.ub.edu/jipi/

Public tags: