Personal Information

Arantxa Fraile Rodríguez

Informació personal
Telèfon 934020877
Despatx V317
email afraileffn.ub.es
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaNanomaterials Magnètics
Pàgina personalhttp://www.ffn.ub.es/afraile