Personal Information

Agusti Perez Madrid

Informació personal
Telèfon
Despatx
email
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaFísica Estadística
Pàgina personalhttp://ffn.ub.es/~agusti/