Personal Information

M. Ángeles Serrano Moral

Informació personal
Telèfon 93 4020877
Despatx V317
email marian.serranoub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaFísica dels Sistemes Complexos
Pàgina personalhttps://sites.google.com/site/marianserranom