Personal Information

Ivan Latella

Informació personal
Telèfon 93 4039207
Despatx 3.08
email ilatellaffn.ub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaFísica Estadística