Personal Information

Jaume Masoliver Garcia

Informació personal
Telèfon 934021159
Despatx 3.10
email jaume.masoliverub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaFísica i Finances