Personal Information

Joan Angel Padro Cardenas

Informació personal
Telèfon 934021166
Despatx 4.28
email japadroub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaFísica de Líquids