Personal Information

Javier Tejada Palacios

Informació personal
Telèfon 934021158
Despatx 4.03
email jtejadaub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaMagnetisme i Superconductivitat