Personal Information

Laia González Mena

Informació personal
Telèfon
Despatx V316
email lgonzame10alumnes.ub.edu
Àrea Física teòrica
Grups de recerca