Personal Information

Matteo Palassini

Informació personal
Telèfon 934039200
Despatx 326
email palassiniub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaFísica Estadística