Personal Information

Sergi Lendínez Escudero

Informació personal
Telèfon 93 4021155
Despatx 411
email
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaMagnetisme i Superconductivitat